FSE Turnstiles

 info@fse-turnstiles.nl

Toegangssystemen - Tourniquets

 0224-297819

home > specials

Specials

De specials van FSE Turnstiles komen voort na vragen vanuit de markt en zijn vaak een combinatie van specifieke ontwikkelde hard- en/of software in eigen beheer in combinatie met het reeds aanwezige standaard productassortiment. Een aantal productgroepen binnen het standaard leveringspakket van FSE is ooit als special ontstaan. Voorbeelden zijn toiletbetaalsystemen, dwaaldetectie en bouwplaatsbeveiliging. Onderstaand wordt nog een aantal voorbeelden van specials weergegeven.

Tankregistratiesysteem

Bij Veolia te Venlo maakt men, naast de bekende bussen, gebruik van dieseltreinen voor het vervoer van reizigers in Limburg. Daarvoor wordt het spoornet van Prorail gebruikt. De treinen worden afgetankt op een door Prorail beschikbaar gestelde tankplaat. FSE heeft de 2BSure apparatuur zodanig aangepast dat een tankregistratiesysteem is ontstaan. Dit systeem is gekoppeld aan de tankplaten te Venlo en geeft inzicht in het aantal afgenomen liters en tankbeurten per machinist/trein.

Lockersysteem

Bij een waterschap in het Noorden van Nederland is een elektronisch lockerbesturingssysteem toegepast voor de flexibele besturing van lockers. De aansturing van de lockersloten is dynamisch geregeld, wat inhoudt dat personeel op basis van beschikbaarheid een locker kan gebruiken. Het systeem bestaat uit een centrale bedieningseenheid per groep lockers. De centrale bedieningseenheid is voorzien van een paslezer voor proximity passen en een touchscreen. Door gebruikmaking van een speciaal gepatenteerd lockerslot zijn groepen geheel gladde lockerwanden ontstaan met een zeer representatieve uitstraling.

Bovenstaand systeem is een samenwerking tussen een interieurbouwer, slotenfabrikant en FSE Turnstiles.

s